PLATFORM

Sizmek Conversion tagleri ajansın conversion olarak tanımladığı aksiyon ne ise, ona göre reklamveren sayfasına eklenerek, kullanıcıların aksiyonlarının raporlanmasını sağlar. Bu kod 2 farklı amaç doğrultusunda üretilebilir;

    a. Counter Conversion Tag : Aksiyonları sayar. Bu aksiyonlar,
        kullanıcıların sayfa ziyareti, bir butonu tıklama sayısı olabilir. Sayfa
        ziyaretleri için kullanıldığında, aksiyona giden her yol counter
        conversion kod ile takip edilebilir. (sayfaya gelinmesi, form
        sayfasına gelinmesi,form doldurulması gibi aşamalar bu kod ile
        takip edilebilir.

    b. Sales Conversion Tag : Aksiyonun değerini takip etmeyi sağlayan
        conversion tag türüdür. Bu değer; gerçekleşen satışın ciro bilgisi,
        order ID, Product ID ve Product bilgisi gibi veriler olabilir. Bu tag
        genellikle e-ticaret’i olan sitelerde satın almanın sonlandığı
        “Teşekkürler” sayfasına eklenir.

Ajans tarafından aksiyon olarak tanımlanan alanlara eklenir (reklamveren sayfası, buton gibi). Veya Versatag eklenmiş olan sayfalarda, platformdan kolayca Versatag üstünden eklenebilir.

Sizmek Retargeting tag’leri kullanıcıları davranış ve aksiyonlarına göre etiketlenmesini sağlayan kodlardır. Bu kodların esas kullanım amacı, kullanıcıları etiketleyerek daha sonra ona göre hedefleme yapabilmektir. Retargeting kodları ile kullanıcıların reklam ile tüm etkileşimleri (reklamı görmesi, tıklaması, çeyrek bazlı video izlemesi, kapat butonunu tıklaması vb.) etiketlenebilir. Reklam ilişkisi ile ilgili aksiyonların takibi için kodlar platformdan görsellerin içine eklenir. Retargeting tagi ayrıca kullanıcıların markanın sitesindeki hareketleri etiketlemek için de kullanılabilir.

Etiketlenmek istenen aksiyon ne ise ona göre aşağıdaki 3 tip kod entegrasyonu yapılır.

    a. Reklam ilişkisi ile ilgili aksiyonların takibi için kodlar platformdan
        görsellerin içine eklenir.

    b. Kullanıcıların sayfadaki aksiyonlarına göre etiketleme yapılacaksa,
        kodlar direk reklamveren sayfasına eklenebilir.

    c. Versatag olan markalar özelinde conversion tag olan bir sayfalara
        retargeting tag de eklenecekse, sayfaya eklemeye gerek olmadan,
        conversion tag’e assign edilir. Bu sayede conversion tag her
        tetiklendiğinde, retargeting tag’in de tetiklenmesi sağlanabilir.

Manage>Ads>New>Create New Ad yolu takip edilir.
Açılan ekranda takip edilmesi gereken aşamaları aşağıda görebilirsiniz.

    a. Ad Name girilir ve Ad Format “HTML5 Standart Banner” olarak
        seçilir.

    b. “Creative -Workspace Folder” seçeneği seçilerek Creative
        Assets’ten daha önce platforma yüklenmiş olan ZIP dosyası seçilir.

    c. “Creative-Default Image” seçilerek platforma yüklenmiş olan ZIP
        dosyası içerisindeki backup image seçilir ve kaydedilir.

Kreatif ajans tarafından çalışır halde hazırlanmış kreatifler, Sizmek build guide ve templatelerine uygun olarak Sizmek platformuna yüklenmelidir. Sizmek platformu kullanan kreatif ajanslar, kreatifleri doğrudan platforma yükleyebilirler. Kreatif ajansın Sizmek platformu kullanmadığı durumlarda ise, kreatifleri Turkey@sizmek.com ile paylaştığınız takdirde çalışmalarınızı yayına hazır hale getirebiliriz.

Manage>Ads>New>Create New Ad yolu takip edilir.
Açılan ekranda takip edilmesi gereken aşamaları aşağıda görebilirsiniz.

    a. Ad name girilir ve Ad Format “In-Stream Video” seçilir. VAST
        Template Format kısmı ihtiyaca göre değişir, detaylı bilgi
        için Turkey@sizmek.com adresimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

    b. Creative>Linear>Add adımları takip edilerek Creative Assets’ten
        video dosyası seçilir ve kaydedilir.

Ad Format “In-Stream Video”, Vast Template Format ise “In-Stream Skippable Video” olarak seçilir. “Reklamı geç” butonu için ise ekran görüntüsündeki gibi Linear-Skip Settings altından ayarlamalar yapılır.

Video Package iki şekilde oluşturulabilir:

    a. Auto Video Package Oluşturma
        Manage > Video Studio > Ad New > Create Auto Package adımları
        takip edilir. Açılan ekranda takip edilmesi gereken aşamaları
        aşağıda görebilirsiniz.
            i. Source File alanından video dosyası seçilir.
            ii. Resize Video sekmesi altından “Custom Size” işaretlenerek
                istenilen boyut ayarlanabilir.
            iii. Advanced Video Settings sekmesi altında, Video Package
                içinde oluşacak formatlar görülebilir. Farklı bir format daha
                eklemek için Add Stream sekmesi tıklanır, açılacak yeni
                satırdan istenilen format seçilebilir.

    b. Manuel Video Package Oluşturma
        Manage > Video Studio > Ad New > Create Manuel Package
        adımları takip edililir. Açılan ekranda takip edilmesi gereken
        aşamaları aşağıda görebilirsiniz.
            i. Package name girilir.
            ii. “Add Stream” tıklandıktan sonra video dosyası seçilir, “Create
                 Package” tıklanır.
            iii. Oluşturulan kreatif, platform tarafından otomatik olarak
                 Creative Assets içerisinde “Video Package”

Shortcuts > Design New Video Ad yolu takip edilir.
Açılan ekranda takip edilmesi gereken aşamaları aşağıda görebilirsiniz.

    a. Ad Name girilir ve “Select Video” tıklanarak ilgili video seçilir.

    b. Video yükledikten sonra, aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi
        “Add Apps” seçeneğiyle videoya app butonları eklenebilir.

    c. “Look&Feel” seçeneğinden butonların konumu, kapat butonu vb.
        düzenlemeler gerçekleştirilebilir.


Placement içerisinden, aşağıdaki ekran görüntüsündeki alandan tanımlanır. Her placement özelinde ayrı ayrı satın alma türü ve bütçe bilgisi girilir.


Display yayınlar için herhangi bir işleme gerek yoktur, aktif edildikten sonra ölçümlenmeye başlar. Video yayınlarında, Viewability ve Verification ölçümü için videoların In-Stream Enhanced VAST ya da VPAID olması gerekir. Videoları Enhanced VAST’a çevirmek için aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi, Ad oluşturulurken Ad Format “In-Stream Video” olarak seçilir, VAST Template Format olarak “In-Stream Enhanced Video ” seçilir. VPAID yayınları için Turkey@sizmek.com ile iletişime geçebilirsiniz.


    a. Kullanıcı adının yanına sağ tıklanır ve “My Profile” seçilir.
        (Bknz: 1. ekran görüntüsü)

    b. Alert Name alanından “Placement is serving beyond end
        date/booked impressions” bölümünün yanındaki kutucuk
        işaretlenir.
        (Bknz: 2. ekran görüntüsü)

    c. Alert Timing altından “Send Immediately” ya da “Send as a Daily
        Summary” seçeneklerinden istenen seçilir.1. ekran görüntüsü2. ekran görüntüsü

Reklamveren bilgisi aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi Manage > Advertiser > Add Advertiser adımları takip edilerek eklenir.


Sertifikasyon sürecinde esas olarak yapılan işlem reklam yayınlanan altyapı ile Sizmek altyapısının karşılıklı iletişimini kontrol etmektir. Bu kontrol, talep edilen yayın modelleri için test yayını yaparak sağlanır. Kısaca, yayınların sorunsuzca gerçekleşmesini sağlayan bir test aşamasıdır. Bu aşamada izlenen süreci aşağıda görebilirsiniz.

    a. Sizmek ekibi, sertifikasyon ekibine ilgili site ve format için
        sertifikasyon talebinde bulunur.

    b. Sertifikasyon ekibi site ile iletişime geçerek sertifikasyon yapılacak
        format ve site altyapısına dair gerekli bilgileri (spec) toplar.

    c. Sertifikasyon ekibi alınan specler doğrultusunda bir test yayın kodu
        paylaşır ve test sayfası talep eder.

    d. Mecra test sayfası paylaşır.

    e. Sertifikasyon ekibi test sayfası üzerinden belirli bir süre gösterim ve
        click oluşturulduktan sonra Sizmek ve site raporlarını karşılaştırır.

    f. Karşılaştırılan raporlarda alınan sayımlar örtüştüğü takdirde
        sertifikasyon tamamlanır.

HTTPS altyapılı siteler için yayın yapılan kod da HTTPS altyapıda olmalıdır ve kreatif ajans tarafından kreatif içerisinde, HTTP kod kullanılmamalıdır.

Reklamveren bilgisi aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi Manage > Advertiser > Add Advertiser adımları takip edilerek eklenir.


Macro eklemek istenen yayına ait placement içerisine girip, aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi macrolar tanımlanabilir.


Aşağıda ekran görüntüsünde olduğu gibi platformda;
Advertiser > Tags > Retargeting Tags > New Retargeting Tag adımları takip edilerek retargeting kodu oluşturulabilir.


Sizmek retargeting kodları ile yayınlarda gelişmiş hedefleme gerçekleştirilebilir. Bu hedeflemelerden bazıları;

    a. Belirlenen linke gelen veya reklamı tıklayan ziyaretçileri
        hedeflemek,

    b. Satın alma işlemini gerçekleştiren veya satın alma işlemini
        gerçekleştirmeyip ürünü sepette bırakan ziyaretçileri hedeflemek,

    c. E-mailing yapılan kişileri hedeflemek.

Daha fazla retargeting opsiyonu için bizimle Turkey@sizmek.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi platformda;
Advertiser > Tags > Conversion Tags > New adımları takip edilerek conversion kodu oluşturulabilir.


    a. Advertiser sekmesine gelerek, ilgili reklamveren seçilir.

    b. Reklamveren altından Tags > Conversion Tags alanı seçilir.

    c. Sağ üst köşedeki Test Mode alanı “On” konumuna getirilir.

    d. Kodun eklendiği sayfanın url’i arama çubuğuna girilir. Kod çalışır
        durumda ise, kodun çalıştığına dair bir pop-up sayfa açılacaktır.


Video dosyasının boyutundan kaynaklı bir sorun yaşanmış olabilir.
Platforma yüklenen videonun ağırlığı kontrol edilmelidir. Eğer 10MB üzerinde ise, video download edilip küçültülür, ya da müşteriden daha küçük boyutlu video istenir.
Destek için Turkey@sizmek.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

Platforma yüklenilen videoların FLV ya da H264 uyumlu MP4 dosyası olması gerekmektedir.

İnternet hızının düşük olduğu ve sitenin yüklenmediği durumlarda ya da bazı tarayıcıların HTML5 desteklemeyen versiyonlarında reklam alanının boş kalmaması için default image kullanıcıya gösterilmektedir.

Problem yaşanan placement’ın Ad Name’inde Türkçe karakter olup olmadığı kontrol edilir.
Sizmek platformu Türkçe karakterleri desteklemez. Bu nedenle Ad isimlendirmeleri yapılırken kesinlikle Türkçe karakter kullanılmamalıdır.
Sonrasında platformdan Ad ve placement preview kontrolü yapılır; sorun devam ediyorsa, mecradan kodun tanımlı olduğu bir test sayfası istenerek, Turkey@sizmek.com ile iletişime geçilir.

Kampanya girişleri yapılıp, kreatifler placementlara eklendikten sonra, sistem girilen bilgiler ile faturalandırma veritabanı arasında bir eşleştirme yapar. Bu süre saniyeler içinde gerçekleşirken, bazen gecikmeler yaşanabilir. Bu durumda kodu alırken IO ile ilgili uyarı verecektir. Tüm kontrolleri yaptıktan sonra durum devam ediyor ise kampanya ID’si paylaşarak Turkey@sizmek.com ile iletişime geçebilirsiniz.

İlk aşamada, mecra ile iletişime geçilerek, Sizmek kodunun yayına aldığından emin olunur. Bu kontrolün ardından, hala sayım alınamıyorsa mecradan kodun tanımlı olduğu bir test sayfası istenerek, Turkey@sizmek.com adresi ile iletişime geçilir.

EBLoader.js hatası Sizmek sayım kodlarının hatalı entegre edildiği ya da entegre edilmediği anlamına gelir. Bu durumda kreatif ajansla iletişime geçilir. Soruları olduğu takdirde, Turkey@sizmek.com adresinden Sizmek ekibiyle buluşturulur.

    a. Campaign Management > Analytics ekranına geçilir.
        (Bknz: 1. ekran görüntüsü)

    b. “Verification” sekmesi seçilir.
        (Bknz: 2. ekran görüntüsü)1. ekran görüntüsü
2. ekran görüntüsü

Viewability, reklamveren bazında hesaplara tanımlanan bir üründür. Viewability raporlarına ulaşmak isterseniz, bilgi almak ve izin tanımlaması için Turkey@sizmek.com adresiyle iletişime geçebilirsiniz. Hesabınıza Viewability raporlarına erişim tanımlandıktan sonra,
Reports > Report Builder alanından Viewability metriklerini ekleyebilirsiniz.

Kampanyanın üzerine gelip sağ tıklayarak;
Reports > Report Gallery > Campaign Presentation adımları takip edilerek Power Point sunumu formatında alınabilir.

Kampanyanın üzerinde sağ tıklanarak;
Reports > Report Builder seçilir.
Açılan ekranda takip edilmesi gereken aşamaları aşağıda görebilirsiniz.

    a. Select Fields ve Select Data Metrics alanlarında eklenilmek
        istenilen veriler seçilir.

    b. Filtering Options bölümünde Sites ve Placements altından, raporun
        tanımlanacağı mecra seçilir.

    c. Schedule Options bölümünde rapor sıklığı seçilir ve rapor
        gönderilmek istenen mail adresleri tanımlanır.

    d. Save Report As bölümünden rapor ismi belirlenip, kaydedilir.

Reports > Report Gallery > Unique and Frequency Reports > Sites Unique Overlap adımları takip edilerek ulaşılabilir.

Reports > Report Gallery > Unique and Frequency Reports > Unique Metrics Summary / Adjusted Unique Metrics Summary adımları takip edilerek ulaşılabilir.

Reports > Report Gallery > Engagement Reports > Detailed Video Metrics adımları takip edilerek ulaşılabilir.

Recordable Rate, Viewability kıstasına tabi tutulacak gösterim oranıdır. Gösterimlerin Viewability kıstasına tabi tutulmamasının birden fazla sebebi olabilir ama başlıcası sitelerin içindeki iFrame yapılarıdır. Sayımların iframe yapılarından etkilenmesini önlemek için yayının yapılacağı sayfaya Addineye dosyası ekletilir. Addineye dosyası için Turkey@sizmek.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

iFrame yapısı ile çalışan sayfalara reklamların düzgün görüntülenebilmesi ve sayım alınabilmesi için “addineyeV2.html” dosyası yayının yapılacağı sayfaya eklenir. Ekleme işlemi sitenin www.siteadi.com/eyeblaster/ dizinine isim ve içeriği değiştirilmeden yapılır. Bu dosya ile “unfriendly iFrame” denen ve sayfa üzerine bir 3rd party kaynaktan içerik çekilmesini engelleyen iFrame versiyonunun yarattığı sorun aşılır ve reklam beklenen şekilde görüntülenir.

Yayın sırasında güncel verilerin takibi 20 dakikaya kadar güncel monitör ekranından yapılabilir. Yayınlar başladıktan sonra veriler monitör ekranına yansır ve belirtilen “end date” tarihine kadar ekranda görünür. Monitor ekranında verilerin görünmediği durumlarda, end date’in güncelliği kontrol edilmelidir. End date geçti ise, ikinci bir end date eklenerek yeniden monitörden takip edilebilir.

Her iki arayüz farklı saatlerde güncellenir. Monitördaki veriler 20 dakikaya kadar güncelken, detaylı excel raporları 24 saat sonra güncellenir. Kampanya bitimini takip eden 24 saat sonunda tüm veriler eşitlenir.

Display Viewability&Verification ve Video Viewability&Verification ürünlerini içeren bir pakettir.

    a. Display Viewability : Recordable rate, Viewable rate, görünür
        reklamdan gelen tıklanma oranları, reklamın görünür kaldığı süre
        ve bu süreye düşen maliyet gibi kampanyanın görünürlük
        performansını derinlemesine incelemeye yarayan detaylı metrikleri
        içerir.

    b. Video Viewability: Display verilere ek olarak %25, %50, %75 ve
        %100 izlenme oranlarını Viewable olan gösterimler için raporlar.

    c. Video Verification: Videoların yayınlandığı ortamı tanımlar. Örneğin,
        sitede video oynatıcı var mıydı?, ne boyuttaydı?, etrafında başka
        videolar var mı?, gibi pek çok yayın yeri bilgisini Sizmek
        platformundaki dashboard’a yansıtır.

    d. Display Verification: Özellikle fraud ile mücadele için önemli bir
        raporlama metriğidir. Reklamlar nasıl ortamlarda ve hangi
        domainlerde yayınlandı, hangi cihazlardan görüntülendi veya
        uygunsuz içerik var mı gibi soruların yanıtlarını yansıtır.

Basic Viewability sadece “Recordable Rate” ve “Viewable Rate” metriklerini sağlar. Enhanced Viewability ise reklamın görünür olduğu süre ve alan başına düşen bütçe gibi kampanyanın Viewability performansını derinlemesine incelemeye yarayan detaylı metrikler içerir.

Sizmek ve mecra arasında %10’u aşan sayım farkı durumunda, aşağıdaki bilgiler Sizmek İstanbul ekibi ile paylaşılmalıdır:

    a. Coğrafi hedeflemesi olmayan test sayfası

    b. Günlük Sizmek ve mecra verileri

    c. Mecranın sayım metodolojisi

    d. Mecranın kullandığı adserver bilgisi

    e. Mecranın kullandığı 3rd party tracker bilgisi

Pre-defined excel raporların 24 saate kadar güncel olduğu esas alınarak raporlar karşılaştırılmalıdır.

Test sayfası Sizmek yayın kodunun bulunduğu örnek sayfadır. Aşağıdaki özelliklerin test sayfasında bulunması gerekir:

    a. Test sayfasının kampanyada yayın yapılan sayfa ile birebir aynı
        altyapıda olması.

    b. Sizmek yayın kodunun, kampanya yayını sırasındaki ile aynı
        şekilde sayfaya yerleştirilmiş olması. Yukarıdaki iki özelliğe uygun
        test sayfasını temin etmek için, yayıncı ile görüşülmesi gerekir.

Kampanyaların hedefleme ve kreatif rotasyon stratejisinin kolayca tasarlanabildiği, flowchart yapısındaki görsel tablo düzenidir. Tasarlanan hedefleme stratejileri kaydedilip diğer kampanyalarda da kullanılabilir, müşteriyle de paylaşılabilir.

Sizmek tarafından kullanıma sunulan hazır kod bloklarıdır. Bu kod blokları yardımıyla kodlama veya teknolojik altyapı ile en az zaman harcayarak kreatiflerinizi efektif hale getirebilirsiniz. Yaratıcılığınızı pozitif yönde kullanmanızı sağlayacak bu kod bloklarına http://showcase.sizmek.com/features adresinden ulaşabilirsiniz.
ÜRÜNLER

Sizmek’in gösterilen reklamın görünürlüğünü ölçen Viewability ve reklamın çıktığı ortamın reklamverene taahhüt edildiği şekilde çıkıp çıkmadığını ölçen Verification ürünlerini birleştiren çatı modülüdür.

Viewability bir reklamın yüzeyinin ne kadarının ne kadar süre boyunca kullanıcının ekranına çıktığının ölçümüdür. Global viewability standartlarını belirleyen Media Rating Council’in (MRC) akredite ettiği Sizmek, tüm cihazlarda ve tüm formatlarda viewability ölçümü yapmaktadır.

Viewability kıstasına tabi tutulan, ölçümlenebilen gösterimlerin, yayınlanan tüm gösterimlere oranıdır.

İnternet Reklamcılığını geliştirmeyi amaçlayan global meslek örgütü Interactive Advertising Bureau’nun (IAB) ve medya ölçüm standartlarını belirleyen Media Rating Council’in (MRC) bir reklamın “Viewable” sayılabilmesi için belirlediği minimum standartlardır.

    a. Display: Reklam alanının en az %50’si, en az 1 saniye boyunca         kullanıcının ekranına çıkmasıdır.

    b. Video: Reklam alanının en az %50’si, en az 2 saniye boyunca
        kullanıcının ekranına çıkmasıdır.

Bu oran kampanyadaki tüm gösterimlerin %70’idir.

Reklamın çıktığı ortamın reklamverene taahhüt edildiği şekilde çıkıp çıkmadığının ölçümüdür. Sizmek Verification ölçümünü 2 ana başlık altında yürütmektedir:

    a. Ad Fraud: Sahtecilik

    b. Ad Exposure: Reklamın maruz kaldığı durumlar

Reklamlarla ilgili yapılan tüm sahtecilik faaliyetleridir. Genelde bu faaliyetler çeşitli yöntemlerle sahte reklam trafiği yaratmayı veya reklamı kullanıcının göremeyeceği ortamlarda yayınlamayı içerir.

Sizmek Analytics kapsamında raporlanan ad fraud metrikleri aşağıda sıralanmıştır:

    a. Ad Stacking : Reklamın %100’ünün en az 1 saniye boyunca 100%         şeffaf olmayan bir unsurla kapatılması.

    b. Zero Ads : Zero Ads reklam alanı olmayan sitelerde görüntüleme         kaydedilmesi durumu. Bu URL’lerde yer alan gösterimler
        reklamların zararlı yazılımlarca zorla yerleştirilmesi değil ,site gibi         sayfa sahtecilik yöntemleriyle elde edilebilir. Zero ad tespit
        edildiğinde bu bazlı toplamı için raporlanır. Bu tanım alt sayfaları         Site genelinde reklam alanı tespit edilmemişse ve reklam da içerir.         gösterimi kaydedilmişse bu gösterim Zero Ads olarak raporlanır.

    c. Ghost Sites : İnsan dışı (robot) trafik kaynağı sitelerden alınan
        sahte gösterimler.Sitelerin trafik yapısını analiz eden istatistiki
        algoritma tespit ettiği şüpheli yüksek trafikleri robot olarak işaretler.
        Algoritma bu işleme ek olarak sitenin yapısı, içerik kalitesi ve genel
        hacmini de hesaba katar. Algoritma dinamik bir yapıdadır ve
        çalışma esnasında gerçek zamanlı olarak kendini günceller. Bu
        sayede yeni sahte sitelerin tespit edilmesi ve algoritmanın
        kapsamının genişletilmesi sağlanır.

Reklamın maruz kaldığı ve reklamverenin bilgisi dahilinde olmadığında sahtecilik sayılabilecek durumlardır.

Sizmek Analytics kapsamında raporlanan ad exposure metrikleri aşağıda sıralanmıştır:

    a. Ad Carousel : Aynı reklam alanı içinde belirli bir sürede birden fazla         reklamın rotasyonlu olarak gösterilmesi. Bir kullanıcı
        session’ında 2.5 dakika içinde aynı sayfa ve aynı
        reklam alanından birden fazla görüntüleme kaydedildiğinde bu Ad
        Carousel olarak raporlanır.

    b. Ad Collision : Bir placement’dan aynı sayfa içinde aynı anda farklı         reklam alanlarında gösterim alınması. Kullanıcı aynı anda aynı         reklama birden fazla kez maruz kalır.

    c. Ad Clutter : Bir sayfada çok fazla reklam olması durumu. Tüm
        reklamlar viewable olsa da her biri ilgiyi çekmek amaçlı
        tasarlandıkları için bu durumda reklamın fark edilme olasılığı düşer.

Conversion ve retargeting kodlarıyla toplanan veriler, reklam gösterim sayısı, viewability, etkileşim ve cihaz türü gibi Sizmek’in topladığı tüm datayla hedef kitle segmentleri oluşturmanızı sağlayan sistemdir. Lite DMP ile markanın reklamını gören veya tıklayan ve sitesinde ilgili ürünün sayfasını ziyaret edenleri hedefleyebilirsiniz.

Versatag Sizmek’in tag yönetim sistemi çözümüdür. Versatag siteye bir kere eklendikten sonra conversion ve retargeting tagleri eklemek için sitede ek bir işlem yapmaya gerek kalmaz. Tüm kodlar Sizmek platformundan kolayca oluşturulur. Google Tag Manager gibi diğer tag yönetim sistemleriyle uyumlu çalışır. Bu sayede marka verisiyle (ad serving ve site verisi) kolayca segmentler oluşturabilir, bu segmentlerle mecra ve kreatif hedeflemesi yapılabilir.

Markalara programatik reklamcılık evreninde hizmet veren hedefleme ve satın alma çözümleridir. Sizmek’in başlıca programatik ürünleri:

    a. İçerik bazlı prebid hedefleme çözümü; Peer39

    b. Mobil DSP; StrikeAd

    c. Marka datasıyla Sizmek ad server datasının birleştirip hedef kitle
        segmentleri oluşturulmasını sağlayan; Data Hub

Programatik satın alıcılar için tasarlanmış; güvenli, kaliteli ve ilgili içerikte envanter sağlayan, cookie içermeyen en büyük pre-bid hedefleme çözümüdür. Sizmek Peer39 programatik reklamlarınızın nerede olmasını istiyorsanız orada olmasını sağlar.

SSP’lerdeki tüm envanteri sayfa bazında tarar ve analiz eder. Sayfanın bütünsel anlamını çıkartır ve kategorilendirir.

Peer39’u kullanıma açmak için Sizmek Istanbul ekibiyle temasa geçmeniz gereklidir. Onay ve anlaşma süreci sonrasında Peer39 hedefleme opsiyonları StrikeAd, Appnexus, MediaMath, TheTradeDesk veya Turn DSP’lerinde kullanıcıların tanımlı oldukları seat için aktive edilir.

    a. Context: 300’den fazla konu bazlı semantik kategoriden size
        uyanları seçin.

    b. Brand Safety: Birlikte belirleyeceğimiz kelime setleriyle suç ve terör
        gibi olumsuz içeriklerden kaçının ve marka güvenliğinizi koruyun.

    c. Özelleştirilmiş: Kendi kategorilerinizi oluşturun.

    d. Viewability: Geçmiş verisine göre yüksek görünürlük sunan
        sayfaları seçin.

    e. Video Oynatıcılar: Videonuzun istediğiniz player boyutunda,
        lokasyonda yayınlandığından ve autoplay olmadığından emin olun.

     f. Hava Durumu: Hava durumu farklı olan yerler için farklı
        hedeflemeler uygulayın.

    g. Ad Fraud: Şüpheli trafikten ve sahte sitelerden hedefleme
        aşamasında kaçının.

    h. Sayfa Kalitesi: İçerik yoğun sayfaları hedefleyin, kaynağı belirsiz
        sayfalardan uzak durun.

     i. Reklam Sayısı: 1-3, 4-6 veya 7+ reklam içeren sayfaları seçin.

     j. Mobil Uygulamalar: Kullanıcı oyları yüksek uygulamaları veya
        uygulama içi satın alımları hedefleyin.

Mobil büyümeye devam ettikçe ona özel ihtiyaçlarınız da artmaya devam ediyor. Mobil programatik satın alımlar da bunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Sadece mobile özel olarak üretilmiş ilk demand-side platform (DSP) olan Sizmek StrikeAd tüm bu ihtiyaçlara yönelik geliştirilmiştir.

    a. Lokasyon Hedeflemesi: Kullanıcıları Factual ile bulundukları yerde
        veya sık gittikleri yerde hedefleme

    b. Hedef Kitleler: Ziyaret ettikleri lokasyon geçmişi üzerinden
        oluşturulmuş kullanıcı segmentleri

    c. TV Senkronizasyonu: TVTY ile TV reklamı ile eş zamanlı mobil
        yayın

    d. Peer39: Tüm Peer39 hedefleme kategorileri

    e. Cihaz/Bağlantı: İşletim sistemi, cihaz türü, mobil operatör vb.
        hedeflemesi

    a. Full Servis: İşleri bize emanet edin ve zaman kazanın. Programatik
        satın alımlarınızı bizim yönettiğimiz çözüm IO bazlı çalışır. Marka
        güvenliğiniz için oluşturulan whitelistler kullanılır. Lokal satış ve
        müşteri desteği sunar.

    b. Self Servis: Programatik satın alımlarınızı istediğiniz şekilde siz
        yönetin. Sizmek self servis çözümü medya harcamaları üzerinden
        alınan yüzde bazlı çalışır. StrikeAd üzerindeki tüm kontrolü ve
        şeffalığı müşteri desteği ve eğitimlerle birlikte sunar. StrikeAd’in
        planlama, satın alma ve raporlama ekranlarına erişerek
        kampanyanızı yönetmeniz için olanak tanır.

    c. Hibrit Servis: Kampanyalarınız için çözüm ortağı olalım.
        Hibrit çözümümüz medya harcamaları üzerinden alınan yüzde
        bazlı çalışır. Ekibiniz StrikeAd kullanımını öğrenene kadar
        birebir satınalma desteği ve düzenli eğitimler sunar. Dilerseniz
        ekibinizin tecrübesi artıp self servis çözüme geçene kadar size
        destek sağlar.

Data Hub Sizmek MDX platformunun marka datası, 3. parti data ve Sizmek ad server datasını birleştirerek hedef kitle segmentleri oluşturmayı, bu verilerle tüm kanallarda aktif hedefleme yapmayı sağlayan ürünüdür. Data Hub ile oluşturulan segmentler aynı anda entegre olunan tüm DSP’lerde medya hedeflemesinde veya Dynamic Creative’le kreatif hedeflemede kullanılabilir.

Sizmek platformunun, belirli programlar yardımıyla ya da manuel kodlama ile oluşturulmuş kreatifleri Sizmek sayım kodları ile birlikte platforma eklenmesini sağlayan modülüdür.

Sizmek platformunun sunduğu, kreatif oluşturma aracıdır. Bu araç sayesinde kreatif ajanslar, kod bilgisine gerek duymadan istedikleri formatlarda HTML5 kreatifler oluşturabilirler, etkileşimi artırmak için çeşitli animasyonlar / aksiyonlar tanımlayabilirler ve kolayca yayına hazırlayabilirler. Aynı zamanda JavaScript kodlar eklenerek kreatiflere istendiği gibi müdahale edilmesini sağlayan Ad Builder, kreatif ihtiyacının %90’a yakınını karşılamaktadır.

Dynamic creative kullanıcı bilgisine göre otomatik olarak değişen kreatiflere verilen genel addır. Kullanıcı verisi davranış, lokasyon veya context gibi farklı türlerde uygulamaya alınabilir.

    a. Doğru anda ilgili mesaj: Sizmek Dynamic Creative display
        kampanyalarında anlık, güncel ve ilgili reklamlar göstermenizi
        sağlar.

    b. Tüm platformlarda kişisel mesajlar: Dynamic Creative desktop,
        mobil ve videoda da kullanım rahatlığı sağlar.

    c. Otomasyon ve kontrol dengesi: Dinamik element kombinasyonları
        ve hedefleme seçenekleri arasında kontrolü size sunar ve 3. parti
        verilerle mantık bazlı kural setleri sayesinde gösterimlerinizi
        otmatik düzenlemenize olanak tanır.

    d. Dinamik veri entegrasyonu: DMP’ler, 1. parti kaynaklar, API
        aracılığıyla iletilen veriler, Excel tabloları gibi tüm kaynaklardan
        gelen verilerle birleştirilebilir ve kişiye uygun olarak içeriği
        değiştirilebilir.

    e. Mobil fırsatlar: Mobile özel coğrafi lokasyon gibi verilerden ve mobil
        kreatiflerin gücünden yararlanma olanağı tanır.

    f. Aksiyon alınabilir içgörüler: Sizmek’in güçlü verileri ve içgörülerini
        kullanarak hedef kitle ve kreatiflere dair geniş raporlama imkanı
        sunar.

    g. Otomatik optimizasyon: Sizmek’in kreatif optimizasyon motoruyla
        birlikte kreatiflerin hedefe ulaşmasını sağlar.

    h. Esnek tasarım: Sizmek’İn esnek şablonlarıyla veya markanın
        kreatif üretim araçlarıyla üretilebilir. Sizmek kişiye özel
        reklamlarınızı istediğiniz şekilde tek tıkla yayınlamanız için
        tasarlanmıştır.

    i. Geniş müşteri hizmetleri ve destek: Sizmek İstanbul ekibi deneyimi
        ve desteğiyle Dynamic Creative kampanyalarınıza stratejiler
        oluşturmak, onları tasarlamak ve yayınlamak için hayatınızı
        kolaylaştırır. Dünya genelinde dinamik kampanyalar yürüten
        Sizmek’le doğru ellerdesiniz.

    a. Coğrafi Hedefleme: Kreatiflerinizi kullanıcılarınızın lokasyonlarına
        göre özelleştirin.

    b. Gelişmiş Retargeting: Marka sitelerindeki verilere dayalı, dinamik,
        ürün bazlı veya farklı grupları kapsayıcı retargeting segmentleri
        oluşturun. Ayrıca kullanıcıların ziyaret geçmişleri
        ve geçmiş reklamları görüp görmediklerine göre mesajlarınızda
        değişiklik yapabilirsiniz.

    c. Context Hedefleme: Kişilere doğru zamanda, doğru içerikte
        ulaşmak için Sizmek Peer39’un 400’den fazla kategorisi üzerinden
        sayfa bazlı içerik hedeflemesi yapın.

    d. Data Hub Segmentleri: 3. parti DMP’lerin oluşturduğu segmentlerle
        reklamınızı görenlerin/onunla etkileşime geçenlerin
        verilerini kolayca birleştirin.

    e. Mecra Hedefleme: DSP, networkler veya yayıncılar üzerinden
        premium veya programatik olarak satın aldığınız reklam alanlarına
        uygun mesajlar verin.

HTML5 Ad Builder ile oluşturulan kreatiflerde kullanılan görseller, metinler ve videolar “Smart Item” kutucuğu işaretlenerek dinamik hale getirilir. Manuel kodlama ile oluşturulan kreatiflerin DC olarak hazırlanabilmesi için ise Sizmek DC şablonu kullanılmalıdır. Kreatif oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra Sizmek platformunda yer alan Smart Versioning başlığına gidilir. Bu kısımda Feed yardımıyla XML kullanılarak, manuel giriş yapılarak, ya da Excel kullanılarak kreatif versiyonları üretilebilir. Manuel giriş ya da Excel tercih edilecek ise versiyon assetleri Sizmek platformuna eklenmelidir. Detaylı bilgi için Turkey@sizmek.com adresimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Türkiye’de Sizmek teknolojisi ile yayına alnımış rich media reklam bannerlarının yer aldığı sitedir. http://iloverichmedia.com adresinden buraya ulaşabilirsiniz.

Sizmek tarafından geliştirilen hazır format ve kod bloklarının bulunduğu bir sitedir. Bu format ve kod bloklarının hazırlanarak Sizmek üzerinden yayınlanan reklamlar burada sergilenmektedir. http://showcase.sizmek.com adresinden buraya ulaşabilirsiniz.